Webbformulär för anslutning av automatiskt brandlarm

  REDOVISNINGSUNDERLAG FÖR ANSLUTNING AV AUTOMATISKT BRANDLARM.

  ENDAST ANLÄGGNINGAR SOM ÄR INSTALLERADE OCH UNDERHÅLLNA ENLIGT SVENSKA BRANDFÖRSVARSFÖRENINGENS REGLER FÖR AUTOMATISKT BRANDLARM SOM BESKRIVS REGELVERKET SBF 110:7 KAN ANSLUTAS TILL SÖRF.

  Larmsändarens identitetsnummer

  Anläggningens namn

  Anläggningens adress

  Anläggningsens fastighetsbeteckning

  Debiteringsadress

  Fastighetsägare inkl. org.nr

  Avtalstecknare om annan än fastighetsägare inkl.org.nr

  2st. anläggningsskötare krävs. (för- & efternamn samt telefonnummer)

  Ditt meddelande

  MOTRINGNING:

  Motringning från SOS-alarm kräver strikta organisatoriska riktlinjer.
  Det krävs information och instruktion till både SOS-alarm och till räddningstjänsten SÖRF.
  I de fall motringning blivit aktuellt och SOS-alarm inte får svar på motringningen larmas räddningstjänsten som vanligt.

  För driftsättning av motringning:

  Räddningstjänsten kontrollerar att anläggningsägaren/verksamheten på automatlarmsobjektet har en organisation som kan vidta rätt åtgärder vid motringning och vid felaktiga larm kunna återställa anläggningen utan att räddningstjänsten larmas.

  Räddningstjänsten kontaktar SOS för att verkställa motringningen och återkopplar till fastighetsägaren och verksamheten när motringningen blivit driftsatt.

  INFORMATION OM ANLÄGGNINGEN OCH UPPGIFTER TILL LARMCENTRAL

  Som fastighetsägare och ansvarig för larmanläggningen ger jag räddningstjänsten uppdraget att motringning kommer till stånd vid utlöst automatiskt brandlarm enligt instruktionerna nedan.

  Anläggninsägare/fastighetsägare:

  Adress:

  Postnummer:

  Ort:

  Larmanläggningens adress:

  Fastighetsbeteckning:

  Ort:

  Anläggningens larmsändarnummer:

  Anläggningens namn:

  Telefonnummer 1 att motringa:

  Telefonnummer för sms:

  telefonnummer 2 att motringa::

  Telefonnummer för sms::

  Motringning ska ske mallan kl. (ange tider, t.ex. vardagar mellan 07-17)::

  DESSA DOKUMENT SKALL REDOVISAS TILLSAMMANS MED REDOVISNINGSBLANKETTEN INNAN ÄRENDET BEHANDLAS AV SÖRF.
  1. Anläggarintyg
  2. Leveransbesiktningsintyg
  3. Service och Underhållsavtal
  4. Utbildningsintyg för anläggningsskötare

  FÖR ATT MINSKA DE ONÖDIGA BRANDLARMEN FÖRBEHÅLLER SIG SÖRF RÄTTEN ATT STÄLLA KRAV PÅ ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA UTRYCKNINGARNA TILL AUTOMATLARM – EJ BRAND. ÅGÄRDERNA KAN VARA T. EX LARMLAGRING, FLERDETEKTORSBEROENDE, MOTRINGNING (se nedan).
  REDAN I PROJEKTERINGSSTADIET SKALL ANLÄGGNINGEN ANPASSAS FÖR DEN VERKSAMHET SOM BEDRIVS I LOKALERNA.

  Larmorganisationen införd:
  JaNej
  Larmlagring:
  JaNej
  Motringning
  JaNej

  Om ni har kryssat för nej, var vänliga motivera eller kommentera varför inte några åtgärder är vidtagna

  Ditt meddelande

  TILLGÄNGLIGHET FÖR SÖRF’S STYRKOR.

  Ett fasadnyckelskåp skall finnas med ett lås som är anpassat till SÖRF’s lås-system. Är området inhägnat måste det även finnas en tub med lås-cylinder i grinden, där låset är anpassat till SÖRF’s lås-system.

  OBS!
  Det är fastighets, anläggningsägaren eller dess representant som kontaktar SÖRF för färdigställning av anslutningen.
  Ett anslutningsavtal skall upprättas mellan SÖRF och fastighetsägaren eller anläggningsägaren. SÖRF skickar ut avtalet när redovisningsblanketten inkommit.