Villabrand – Östersjögatan Skurup

Station Ystad och yttre befäl åker på förstärkningslarm till Skurup där en villa fattat eld.. Bistår räddningstjänst Skurup.