Vi söker deltidsbrandmän!

Är du intresserad av att bli framtidens Deltidsbrandman ?

Som Deltidsbrandman tidsenligt benämnt Räddningstjänstpersonal i beredskap / RIB har du en viktig samhällsfunktion då du är med och skapar trygghet i din närmiljö genom att hjälpa andra människor vid olyckor och tillbud i olika former.

Känner du att detta är något du vill arbeta med i framtiden och är bosatt och arbetar i någon av våra stationsorter Sjöbo, Lövestad, Vollsjö, Brösarp, Tomelilla, Borrby eller Simrishamn så är du välkommen att inför höstens utbildning göra en intresseanmälan på vår hemsida www.sorf.se/deltidsbrandman eller direkt till personalansvarige Håkan Andersson på hakan.andersson@sorf.se

Din anmälan vill vi ha oss tillhanda senast 2016-09-16

SÖRF eftersträvar en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt en etnisk och kulturell mångfald bland våra medarbetare och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.