Vattenskador i fastigheter, Gärsnäs

Station Simrishamn och räddningsvärnet i Gärsnäs kallas till en gata där två fastigheter får in vatten via sina avloppsbrunnar i respektive källare. Räddningstjänsten bistår med att pumpa undan det mesta av vattnet. Kommunens gatujour kontaktas som kommer till platsen för vidare åtgärder.