Vattenskada-Ystad tätort

Station Ystad och Lövestad åker på vattenläcka i flerfamiljshus. Restvärdesledare kontaktas. Akut och fortsatt restvärde på plats.