Vattenskada – Sjöbo

Inkommande vattenledning som brustit i villa. Restvärdesledare kopplas in på ärendet och befälet från Sjöbo tillsammans med restvärdesgruppen från Lövestad hanterar skadan.