Vattenskada-Sjöbo tätort

Större antal vattenskador i fastigheter efter skyfall. Räddningstjänst till plats för bedömning samt rådgivning.