Vattenskada – Sjöbo

FIP-befälet från Sjöbo är behjälplig vid en vattenläcka i en fastighet strax utanför Sjöbo tätort.