Vattenskada / Översvämning ute. Sjöbo, Malenas Gränd.

Befälet larmas ut för undersökning vattenskada/översvämning. Kommer upp rejält med vatten ur asfalten. VA-jour kallas till platsen och tar över ärendet.