Vattenskada i byggnad

Station Simrishamn larmas till en fastighet i Simrislund där man ser vatten rinna ut under ytterdörren. På plats kan man med hjälp av granne stänga vattnet. Ägare spåras och kontaktas. Ärendet tas omhand av fastighetsägarens bekant som kom till platsen.