Vattenskada-Hörbyvägen Sjöbö

Station Sjöbo åker på Vattenskada i fastighet. Restvärdesräddning från Lövestad kallas till plats.