Vattenskada. Gärsnäs.

Station Simrishamn larmas på vattenskada i fastigheter i Gärsnäs. Räddningstjänsten påbörjar akut restvärde genom att pumpa ut vatten från källarna där vattnet kommer in via avloppen. VA-jouren kallas till platsen för kontroll. De tar dit sin spolbil för att åtgärda problemet.