Vattenskada byggnad Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en vattenskada i en villa. Fastighetsägaren upptäcker att inkommande vattenledning brustit innan vattenmätaren. Inkommande vatten stängs av och det mesta av vattnet kan pumpas ut. Kommunen VA-jour kallas till platsen för att säkerställa vattenavstängningen. Räddningstjänstens restvärdesgrupp kallas till platsen för vattendammsugning och fortsatta åtgärder.