Vattenskada

Då station Ystad är klara med automatlarmet åker man vidare till Surbrunnsvägen där man fått påringning om en vattenskada. Larmbefälet har under tiden sökt VA-jouren som åker till platsen. Ingen åtgärd av räddningstjänsten.

Lämna ett svar