Vattenskada

Befälet Simrishamn åker till en fastighet där man har vatten i källare. Ärendet föranleder ingen åtgärd av räddningstjänst.