Vattenskada

Station Ystad och yttre befäl åker till en fastighet där man fått översvämning i en källare. Kontakt tas med restvärdesledare som beslutar i samråd med yttre befäl att kalla ut restvärdesgrupp till fastigheten för att bistå med sanering.