Vattenskada

Källare som svämmat över, vattnet fortsätter att stiga från golvbrunnen i fastigheten. Styrkan från Ystad påbörjar utpumpning av vattnet. Räddningstjänsten söker VA-avdelning på Ystad kommun för att åtgärda problemet.