Vattenskada

När station Ystad är på väg hem från Rörum inkommer nytt larm i Hammenhög. Vattenskada i källare. Station Ystad pumpar upp så mycket vatten som det går. Restvärdesgruppen från Lövestad kommer till plats och suger upp resterande vatten samt sätter in avfuktare i villan.