Var mycket försiktig vid grillning och eldning!

Det är just nu väldigt torrt i skog och mark. Vi avråder därför starkt för att göra upp eld i skog och mark. Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud i din kommun. Du hittar information på www.sorf.se eller resp kommuns hemsida: www.ystad.se, www.tomelilla.se, www.simrishamn.se eller www.sjobo.se