Utsläpp/farligt ämne

Station Ystad åker på bensinläckage från en personbil som står parkerad i centrum. Räddningstjänsten lägger ut absortionsmedel och uppsamlingskärl under bensintanken. Kontakt tas med VA-jouren eftersom en större mängd runnit ner i dagvattenbrunn i närheten. Ägare kommer till plats och övertar ärendet.

Lämna ett svar