Utsläpp/farligt ämne

Station Vollsjö och befälet Sjöbo åker på misstankar om oljeutsläpp i Vollsjö. Vid framkomst konstateras man att det är ett ämne man lagt ut på vägen för att förhindra att damm virvlar upp. Ingen åtgärd av räddningstjänst.