Utsläpp/farligt ämne

Station Sjöbo, yttre befäl samt Tomelilla åker till Kulturens Östarp där en behållare med Hydraulolja sprungit läck. Tätning, överpumpning samt schaktning av den kontaminerade jorden görs. Information till miljörestvärdesledare och miljökontoret i Sjöbo.