Utsläpp/Farligt ämne

Station Ystad åker till småbåtshamnen i Ystad där ett mindre dieselutsläpp ägt rum. Oklart var det kommer ifrån. Sammarbete med hamnkontoret och Ystad hamn. Absortionslänsor läggs ut vid platsen. Ärendet lämnas över till Ystad hamn och hankontor efter avslutad räddningstjänst.