Utsläpp/Drivmedel

Station Tomelilla åker på utsläpp av hydralolja från en buss i centralorten. En del av oljan rinner ner i dagvattenbrunnen. Kontakt tas med VA jouren samt information till Miljöförbundet. VA kommer till plats och övertar ärendet.

Lämna ett svar