Utsläpp/drivmedel

Befälet 3060 Simrishamn åker till småbåtshamnen där en mindre mängd olja läckt ut. Lägger eccobark vid stället.