Utsläpp/drivmedel

Station Tomelilla åker på lastbil som läcker olja. Plats är väg 11 mellan Gärsnäs och Stiby. Läckaget stoppas och absortionsmedel läggs ut på vägbana. Trafikverket informeras och kommer till plats.