Utsläpp/drivmedel

Befälet Simrishamn åker till Gärsnäs för kontroll efter att en mindre mängd diesel läckt ut från personbil.