Utsläpp/drivmedel

Station Ystad åker till hamnen där en mindre mängd diesel läckt ut från en trailer. Personal på plats hade tagit hand om detta på ett föredömligt sätt. Endast kontroll av räddningstjänsten.