Utsläpp/drivmedel

Station Brösarp, Simrishamn, Yttre befäl samt kemenhet från Tomelilla åker på utsläpp av diesel. Väg 19 i höjd med Fågeltofta. Lastbil som varit av vägen och slitit av den ena dieseltanken samt skadat den andra tanken. När första räddningsenhet kommer till plats står lastbilen uppe på vägbanan. En större mäng diesel har runnit ut på vägbanan samt ner i diket. Överpumpning av resterande mängd diesel görs. Cirka 200 liter pumpas över. Kontakt tages med miljörestvärdesledare som i samråd med yttre befäl rekvirerar ut trafikverket samt entreprenör som kommer att gräva upp den kontaminerade marken. Vägen helt avstängd under räddningsarbetet. Efter avslutad räddningstjänst lämnas ärendet över till polis. Miljöförbundet informeras om händelsen.