Utsläpp Sjöbo

Befälet i Sjöbo åker på kontroll av ett mindre luktfritt utsläpp i en bäck. Samverkan och ärendet överlämnas till kommunens jour för gata/park och Sydvatten som kommer till platsen.