Utsläpp hydraulolja Kustavägen Mälarhusen

Station Borrby och yttre befäl larmas till Östra Kustvägen i höjd med Mälarhusen. I samband med avlastning av en truck har det läckt ut hydraulolja på vägbanan. På plats lägger man ut absorptionsmedel som sedan skall tas omhand av trafikverket senare under dagen.