Utsläpp farligt ämne Ystad

Station Ystad larmas av polis till ett utsläpp av motorolja i samband med en mindre trafikolycka. Absorptionsmedel läggs på och underrättelse till markägaren.