Utsläpp farligt ämne. Ystad, Missunnavägen.

Station Ystad och yttre befäl larmas på utsläpp farligt ämne, mindre omfattning. Räddningstjänsten lägger ut sorptionsmedel. Ystad kommuns gata/parkförvaltning informeras om händelsen.