Utsläpp farligt ämne. Ystad, Mariagatan.

Station Ystad larmas på utsläpp farligt ämne. Uppringare som sett utsläpp på Mariagatan och larmar 112. Styrkan kontrollerar så inget utsläpp nått till dagvattenbrunn. Sorptionsmedel läggs ut för att binda utsläppet. Kontakt tas med ansvarig i Ystad kommun som kommer till platsen som driver ärendet vidare. Miljöförbundet informeras om händelsen.