Utsläpp farligt ämne Ystad hamn

Station Ystad larmas till ett utsläpp av diesel i samband med att en lastbil ska koppla ett släp så skadas en drivmedelstank och ca: 130 liter diesel läcker ut. Vid ankomst har man påbörjat att ta hand om utsläppet genom att lägga ut absorptionsmedel. Räddningstjänsten säkerställer att brunnar har tätats och bistår med saneringen så att utsläppet kommer under kontroll. Hamnens personal övertar ärendet.