Utsläpp farligt ämne Ystad

Station Ystad åker för kontroll av ett utsläpp som visar sig vara vatten från fjärrvärmeverket. Jouren för verksamheten kallas till platsen. Ingen åtgärd av räddningstjänsten.