Utsläpp farligt ämne – Vik

Station Simrishamn larmas till ett utsläpp av diesel. Drivmedelstanken på en lastbil har skadats under färd vilket medfört att utsläppet är utmed en längre sträcka. Absorptionsmedel läggs ut under lastbilen som står på en parkeringsficka. Trafikverket informeras och väghållaren övertar ärendet för sanering av vägbanan.