Utsläpp farligt ämne – Väg 13 Norr Sjöbo

Bil som läckt en mindre mängd olja på en parkeringsficka. Befälet Sjöbo åker ut och lägger ut lite absortionsmedel.