Utsläpp farligt ämne, V11

Station Sjöbo åker ut till väg 11 där en traktor läckt ut hydraulolja på vägbanan. Vägbanan saneras och ärendet lämnas över till trafikverket för fortsatt handläggning.