Utsläpp farligt ämne Tosterup

Befälet i Tomelilla kallas ut till kontroll av ett utsläpp av drivmedel i samband med bärgning av en grävmaskin som vält under gårdagen. Utsläppet är av ringa omfattning och de kontaminerade massorna tas omhand av väghållare och försäkringsbolag. Miljöförbundet underrättas.