Utsläpp farligt ämne Tomelilla

Yttre befäl kontaktas av miljöförbundet om att det ska vara ett utsläpp av diesel i området vid Välabäcken. Befälet i Tomelilla skickas till plasten och kan konstatera att regnet som fallit har spridit ut den lilla mängd som tidigare upptäckts. I samråd med miljöinspektör tas beslut att inte vidta akuta åtgärder utan uppföljning och kontroll kommer att ske under eftermiddag och kväll.