Utsläpp farligt ämne – Tomelilla

Parkerad personbil som läcker motorolja. FIP-befälet åker till platsen och kan begränsa läckaget och få kontakt med ägare till fordonet.