Utsläpp farligt ämne – Tomelilla

Större utsläpp av motorolja i centrala Tomelilla. Styrkeledare från station Tomelilla åker till platsen och lägger ut absorptionsmedel samtidigt som kontakt tas med kommunens gatukontor och miljöförbundet. Ärendet lämnas över till gatukontoret som fortsätter med saneringen och gräver av området för att förhindra spridning ner i marken.