Utsläpp farligt ämne – Storgatan Löderup

Station Borrby och yttre befäl larmas till ett utsläpp av hydraulolja. En traktor har släppt ut oljan längs en sträcka på ca: 1000 m och en mindre del har hamnat i en dagvattenbrunn. Brunnen tätas och sågspån läggs ut och sopas upp med en maskin. Miljörestvärdesledare kopplas in i ärendet och en spolbil rekvireras för att tömma brunnen. Kommunens gatujour samt väghållaren kommer också till platsen och övertar ärendet.