Utsläpp farligt ämne – S:t Olofsvägen i Vitaby

Befälet Simrishamn samt räddningstjänsten från Brösarp åker på utsläpp farligt ämne på S:t Olofsvägen. Det är hydraulolja från en lastmaskin som läckt ut. Räddningstjänst sammankopplar miljörestvärdesledare och trafikverket för fortsatt handläggning av ärendet.