Utsläpp farligt ämne St Herrestad

Station Ystad och yttre befäl larmas till St Herrestad där en traktor med kopplad växtskyddspruta orsakat utsläpp av bekämpningsmedel på vägbanan. Vid ankomst kan man se att utsläppet är ca 500 m långt. Polis, repr från väghållaren, repr från Miljöförbundet och miljörestvärdesledare kommer till platsen för att bedöma ev skada på omgivningarna. Väghållaren utför de åtgärder som bedöms som nödvändiga, varvid räddningstjänsten återgår.