Utsläpp farligt ämne. Sjöbo, Sågfilsgatan

Station Sjöbo larmas på utsläpp farligt ämne. Hydraulslang som är trasig. Mindre läckage. Räddningstjänsten sanerar platsen och ägaren till grävmaskinen tar hand om spillet.