Utsläpp farligt ämne. Sjöbo, Bussgatan.

Station Sjöbo larmas på utsläpp farligt ämne. Oljespill på en sträcka. Räddningstjänsten lägger ut sorptionsmedel för att binda det. Gatujouren kontaktas för upptagande av spillet.