Utsläpp farligt ämne Sjöbo

Station Sjöbo åker på undersökning av ett mindre utsläpp av drivmedel från en personbil intill bussterminalen. Absorptionsmedel läggs på och underrättelse till markägaren.