Utsläpp farligt ämne – Simrishamn

Bil som läckt c:a 25 liter diesel. Styrkan från Simrishamn stoppar läckaget och lägger ut absorptionsmedel. Information till kommunens gatukontor som åker till platsen.